Dokumenty

Klauzula Informacyjna dla pacjentów SP ZOZ w Łapach

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH W DZIALE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SP ZOZ ŁAPY

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH W SP ZOZ ŁAPY

Informacje dla Pacjentów, Rodzin oraz Personelu Szpitala

“What is the point of being alive if you don’t at least
try to do something remarkable?”

JANET MORRIS