Informacje POZ

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

1) poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
2) poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
3) świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia;
4) poradę patronażową;
5) badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
6) świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nie obrazowej;
7) szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

1) wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
2) wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
3) wizytę patronażową,
4) testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej,
5) świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,
6) poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
7) poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

1) wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
2) wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
3) wizytę patronażową,
4) wizytę profilaktyczną;
5) poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
6) poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Atmosfera

Doświadczeni Lekarze

Nowe gabinety